NDS Špilberka Brno

judge: Renata Cepková (CZ)

  • Freedom della Lontra – junior cl.: EXC. 1 CAJC
  • Dino z Horní Lipky – Intermediate cl.: EXC 2 res.CAC
  • Debbie z Horní Lipky – Intermediate cl.: EXC 1 CAC

Dub 09, 2023 | Comments are off | Novinky

Comments are closed.