Historie plemene

Anglický kokršpaněl je plemeno ze skupiny španělů, kteří mají velmi dlouhou historii. Zkameněliny kostí jejich velikosti byly nalezeny již v době 3 000 let př. n. l. Původ tohoto plemene hledejme v Británii.

Původně se španělé považovali za jednotnou skupinu rozlišovanou pouze dle váhy. Větší (nad 25 liber) se nazývali Springing Spaniel, menší (do 25 liber) Cocking Spaniel. Uváděno je též dělení z období kolem roku 1500 na „land´s“ (zemní) a „water´s“ (vodní).

Prameny k historii názvu kokršpaněl se rozchází. Jeden z nich tvrdí, že slovo kokr je odvozeno z anglického „woodcock“, což v překladu znamená sluka, neboť menší ze španělů byl využíván právě pro jejich lov. Další uvádí, že první zmínka o španělech se objevila v „Knize zákonů“ welšského krále Hywela Dda, datované k roku 948, kde bylo užito slovo „Colwyn“, které bylo později přeloženo historiky jako španěl. Setkal jsem se i s názorem, že původ názvu pochází z keltského slova „span“ znamenající králík, k jejichž lovu byli také využíváni.
Španělé se vyskytovali nejvíce v barvě oranžovobílé různých odstínů, ale byli známí i jednobarevní černí a červení.

Rozlišování jednotlivců plemene vycházelo z pravidla, že i exteriérově typický kokr je schopen solidně pracovat, kdežto pouze pracovní jedinec nemusí splňovat požadavky daného plemene na vzhled. V roce 1893 byl kokršpaněl uznán Kennel Clubem za samostatné plemeno. English Spaniel Clubu, založeného v roce 1895, se v roce 1901 povedlo prosadit zrušení pravidla váhy, když za podstatnější než váhu považovali typ. První anglický plemenný standard byl vytvořen v roce 1902, kdy byl založen Cocker Spaniel Clubu. Tento standard platí teměř beze zmen dodnes.

Prvním dobrým typem kokra byl uznán černý pes, narozen v roce 1879 v chovu J. Farowa, Eng. Ch. Obo.
Kolem roku 1933 byly uznány dvě barevné varianty kokra – vícebarevný a jednobarevný.

Čvc 26, 2011 | Comments are off | O Plemeni

Comments are closed.